Δραστηριότητες

Μουσικοκινητική Αγωγή

Η μουσικοκινητική αγωγή αποτελεί ένα διαφορετικό είδος κίνησης το οποίο βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν τις κινητικές τους δεξιότητες, τις ικανότητες έκφρασης, επικοινωνίας και συνεργασίας αποκτώντας ταυτόχρονα γνώση βασικών μουσικών (ρυθμικών) εννοιών.