Θεατρική Αγωγή

Τα θεατρικά παιχνίδια, οι μιμήσεις και το κουκλοθέατρο βοηθούν το παιδί να δομήσει τη γλώσσα του και να την εμπλουτίσει με λέξεις και εκφράσεις. Επίσης βοηθά στο να ακούει, να απαντά και να “συνειδητοποιεί” το σώμα του, το περιβάλλον του, και τους ανθρώπους γύρω του.