Δραστηριότητες

Γλώσσα

– Γλώσσα
Στην προσπάθειά μας για καλύτερη ανάπτυξη του λόγου των παιδιών χρησιμοποιούμε λεκτικές ασκήσεις, συζητήσεις, δημιουργία παραμυθιών – ιστοριών από τα παιδία, αφήγηση παραμυθιού, περιγραφή γεγονότων και εικόνων, απομνημόνευση ποιημάτων, αινιγμάτων καθώς και παιχνίδια ρόλων.

– Αγγλική Γλώσσα
Γίνεται μια γνωριμία με την Αγγλική γλώσσα μέσω παιχνιδιών εκμάθησης εύκολων λέξεων καθώς επίσης και απομνημόνευση μικρών και απλών τραγουδιών.