Δραστηριότητες

Μέσα από το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του παιδικού σταθμού «Η Χαρά μας» βοηθάμε το παιδί να αναπτύξει δεξιότητες, φαντασία, επικοινωνία, δημιουργικότητα, ομαδικότητα αλλά και την αυτονομία του.

glossa-e-haramas– Γλώσσα

Στην προσπάθειά μας για καλύτερη ανάπτυξη του λόγου των παιδιών χρησιμοποιούμε λεκτικές ασκήσεις, συζητήσεις, δημιουργία παραμυθιών – ιστοριών από τα παιδία, αφήγηση παραμυθιού, περιγραφή γεγονότων και εικόνων, απομνημόνευση ποιημάτων, αινιγμάτων καθώς και παιχνίδια ρόλων.

– Αγγλική Γλώσσα

Γίνεται μια γνωριμία με την Αγγλική γλώσσα μέσω παιχνιδιών εκμάθησης εύκολων λέξεων καθώς επίσης και απομνημόνευση μικρών και απλών τραγουδιών.

 

math-icon– Προμαθηματικές έννοιες

τα παιδιά εξοικειώνονται με τη χρήση των αριθμών στη καθημερινότητα κάνοντας συγκρίσεις, ταξινομήσεις, μετρήσεις. Συγχρόνως τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να αναπαράγουν σχήματα καθώς και επίσης να ομαδοποιούν αντικείμενα και να ξεχωρίζουν σύνολα.

 

 

 

 

Τεχνολογία και μάθηση- η εικόνα δέιχνει ένα διαδραστικό πίνακα– Μαθαίνουμε μέσα από την τεχνολογία

Σύμφωνα με μελέτες τα παιδιά διαθέτουν συσκευές πολυμέσων και τις χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή. Τις εμπειρίες τους λοιπόν αυτές από τα πολυμέσα τις φέρνουν και στο σχολείο και εμείς σαν επαγγελματίες θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο τα παιδιά να καταλάβουν πως να χρησιμοποιούν και να αναπτύσσουν τις γνώσεις αυτές και να μαθαίνουν.

Στο Νηπιαγωγείο – παιδικό σταθμό μας, ακολουθώντας το πρότυπο άλλων ευρωπαϊκών χωρών έχουμε εισάγει την τεχνολογία στη διαδικασία της μάθησης. Τα παιδιά μαθαίνουν χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικούς υπολογιστές, διαδραστικό πίνακα, φωτογραφικές μηχανές, video camera και κατάλληλο λογισμικό και εφαρμογές. Διδάσκονται την κριτική σκέψη, τι είναι τα πολυμέσα και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε κατάλληλα ώστε να μαθαίνουμε.

 

 

its-a-string-thing-craft-photo-420-FF0804BUSTA17– Εικαστική Αγωγή

Σε αυτά περιλαμβάνονται το σχέδιο, η ζωγραφική, οι κατασκευές με διάφορα υλικά, χειροτεχνίες, κολλάζ κλπ. Μέσα από τις εργασίες αυτές το παιδί ανακαλύπτει την ευχαρίστηση του να δημιουργεί και με τη βοήθεια της παιδαγωγού οι δημιουργίες του να εξελισσονται και να  γίνονται συνειδητά.

 

 

 

 

Παιδικός σταθμός η Χαρά μας– Θεατρική Αγωγή

Τα θεατρικά παιχνίδια, οι μιμήσεις και το κουκλοθέατρο βοηθούν το παιδί να δομήσει τη γλώσσα του και να την εμπλουτίσει με λέξεις και εκφράσεις. Επίσης βοηθά στο να ακούει, να απαντά και να “συνειδητοποιεί” το σώμα του, το περιβάλλον του, και τους ανθρώπους γύρω του.

 

 

– Μουσικοκινητική Αγωγή

Η μουσικοκινητική αγωγή αποτελεί ένα διαφορετικό είδος κίνησης το οποίο βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν τις κινητικές τους δεξιότητες, τις ικανότητες έκφρασης, επικοινωνίας και συνεργασίας αποκτώντας ταυτόχρονα γνώση βασικών μουσικών (ρυθμικών) εννοιών.

 

swimming1– Κολυμβητήριο

Τα παιδία του Σταθμού μας – Νηπιαγωγείου έχουν την δυνατότητα να επισκέπτονται κλειστό κολυμβητήριο μια φορά την εβδομάδα και να μαθαίνουν να κολυμπούν και να αγαπούν το νερό.